Gdańsk/Sopot

eHealth Forum – Conference Presentations

  Forum e-Zdrowia Programme (EN)
FILE SIZE: 325.0 KiB


15/09/2016, 10.30 – eHealth Strategy – Status & Main directions

 1.   Charles Parisot - Interoperability critical element for an eHealth Strategy (EN)
  FILE SIZE: 1,016.4 KiB


 2.   Daniel Okniński - Branżowe zalecenia w zakresie interoperacyjności eZdrowia (PL)
  FILE SIZE: 658.1 KiB


 3.   Marcin Węgrzyniak - e-Zdrowie w Polsce stan obecny i plany na przyszłość (PL)
  FILE SIZE: 11.7 MiB


 4.   Marcin Stefański - E-zdrowie w województwie pomorskim -założenia strategiczne i działania (PL)
  FILE SIZE: 671.3 KiB


 5.   Piotr Piątosa - eZdrowie 2014-2020 – innowacyjne e-Usługi Perspektywa dostawcy (PL)
  FILE SIZE: 1.3 MiB


 6.   Maciej Piróg, Krzysztof Suszek - Oczekiwania świadczeniodawców (PL)
  FILE SIZE: 157.8 KiB


 7.   Ewa Borek - e-pacjenci i ich e-potrzeby (PL)
  FILE SIZE: 10.1 MiB


15/09/2016, 12.45 – Main challenges  and principles for an eHealth standardization strategy

 1.   Charles Parisot - Main challenges and principles for an eHealth standardization strategy (EN)
  FILE SIZE: 1.4 MiB


 2.   Roman Radomski - Interoperacyjność semantyczna - kluczowy czynnik informatyzacj (PL)
  FILE SIZE: 360.1 KiB


15/09/2016, 14.30 – National and Regional experiences in eHealth deployment

 1.   Vedran Boskic - National and Regional experiences in eHealth deployment (EN)
  FILE SIZE: 3.5 MiB


 2.   Federica Sandri - National and Regional experiences in eHealth deployment (EN)
  FILE SIZE: 8.2 MiB


15/09/2016, 15.30 – Presentation of standards landscape

 1.   Karima Bourquard, Alexander Berler - Presentation of standards landscape (EN)
  FILE SIZE: 9.0 MiB


 2.   Grzegorz Przybycien - Rola HL7 FHIR i Cognitive Computing w zapewnieniu interoperacyjności i „konsumowalności” danych medycznych (PL)
  FILE SIZE: 584.2 KiB


15/09/2016, 16.30 – Polish experience in deployment of HL7 and IHE standards

 1.   Paweł Masiarz, Grzegorz Bliźniuk - Doświadczenia we wprowadzaniu w Polsce standardów HL7 oraz IHE (PL)
  FILE SIZE: 944.5 KiB


 

16/09/2016, 9.00 – Integrated Care requires interoperability

 1.   Artur Pruszko - Współdziałanie kluczowa cecha pacjento-centrycznego modelu opieki (PL)
  FILE SIZE: 872.0 KiB


 2.   Dorota Kilańska - Liderzy pierwszej linii w zintegrowanej, interoperacyjnej opiece… (PL)
  FILE SIZE: 3.6 MiB


 3.   Adam Kozierkiewicz - System informacyjny w opiece koordynowanej (PL)
  FILE SIZE: 891.8 KiB


16/09/2016, 10.00 – IHE main concepts and domains

 1.   Charles Parisot - IHE Main Concepts and Domains (EN)
  FILE SIZE: 3.8 MiB


16/09/2016, 11.15 – Presentation of selected IHE profiles

 1.   Karima Bourquard - Introduction to IHE profiles (EN)
  FILE SIZE: 6.3 MiB


16/09/2016, 13.15 – How to ensure interoperability by: policy settings, procurement guidelines

 1.   Agnieszka Mencel - Jak zapewnić interoperacyjność w świetle polskich przepisów? (PL)
  FILE SIZE: 315.4 KiB


 2.   Charles Parisot, Karima Bourquard - Workshop for eHealth Managers (EN)
  FILE SIZE: 1.9 MiB


16/09/2016, 13.15 – How to enroll with interoperability by: Connectathon, Conformity Assessment, Gazelle – Quality testing tool

 1.   Verdan Boskic - IHE Vendor Experience (EN)
  FILE SIZE: 386.3 KiB


 2.   Alexander Berler - IHE Services Overview (EN)
  FILE SIZE: 2.5 MiB


 3.   Alexander Berler - IHE Connectathon Introduction (EN)
  FILE SIZE: 1.5 MiB


 4.   Alexander Berler - IHE Gazelle Overview (EN)
  FILE SIZE: 1.7 MiB


 5.   Alexander Berler - Quality in eHealth Interoperability (EN)
  FILE SIZE: 1.3 MiB