Gdańsk/Sopot

O Konferencji Forum e-Zdrowia

e-Zdrowie, wprowadzanie systemów informacyjnych w obszarze opieki zdrowotnej, jest uznawane jako jeden z głównych czynników poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. W wielu krajach i regionach na całym świecie podejmowane są liczne próby i wysiłki w celu wprowadzania rozwiązań e-Zdrowia.

Wdrażanie e-Zdrowia, jest złożonym wieloaspektowym procesem, który trwa kilka lat, dlatego ważne jest strategiczne (kompleksowe i spójne) zaadresowanie wszystkich głównych kwestii wpływających na proces wdrażania oraz osiąganie korzyści z e-Zdrowia.

Ze względu na charakter systemu opieki zdrowotnej, który tworzony jest przez wiele współdziałających ze sobą podmiotów, interoperacyjność wprowadzanych systemów informacyjnych wpierających funkcjonowanie tych podmiotów jest jednym z kluczowych czynników sukcesu e-Zdrowia.

Mając na uwadze:

zapraszamy do udziału w 2-dniowej Konferencji poświęconej zagadnieniom e-Zdrowia.

Konferencja i warsztaty są adresowane do osób odpowiedzialnych za przygotowywanie i wdrażanie działań z obszaru e-Zdrowia w Polsce, w szczególności do:

 • przedstawicieli władz i instytucji centralnych,
 • przedstawiciele władz samorządowych,
 • kadry zarządzającej i managerów IT w podmiotach ochrony zdrowia,
 • managerów firm informatycznych.

PROGRAM

 09.20-10:00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa
10.00-10.30 Sesja Otwierająca

 • Jacek Bigda – Prorektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Paweł Orłowski – Wicemarszałek Wojewódzkiego Pomorskiego
 • Agnieszka Kister – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia
 • Charles Parisot – Członek Zarządu IHE
 • Piotr Popowski – Centrum Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia, Gdański Uniwersytet Medyczny
10.30-12.30 Strategie e-zdrowia –  status i główne kierunki

 • Charles Parisot – Członek Zarządu Integrating the Healthcare Enterprise (IHE)
 • Daniel Okniński – COCIR / Dyrektor ds. Operacyjnych, Philips Health Systems CEE
 •  Agnieszka Kister – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia
 • Marcin Węgrzyniak – Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)
 • Marcin Stefański – Kierownik Przedsięwzięcia Strategicznego Pomorskie e-Zdrowie, Dyrektor DSI UM Województwa Pomorskiego
 • Piotr Piątosa – Prezes Comarch Healthcare
 • Maciej Piróg – Prezes Polskiej Unii Szpitali Specjalistycznych / Lewiatan
  Krzysztof Suszek – Przewodniczący Rady Fundacji „Misja Medyczna”
 • Ewa Borek – Prezes Fundacji „My Pacjenci”

Tematy:

 • European eHealth Strategy
 • Strategia e-zdrowia w Polsce
 • Regionalne strategie e-zdrowia w Polsce
 • Oczekiwania świadczeniodawców i pacjentów
 • Sugestie branży IT
12.30-12.45 Przerwa kawowa
12.45-13.30 Główne wyzwania i pryncypia standaryzacji w obszarze e-zdrowia

13.30-14.30 Lunch
14.30-15.30 Przykłady wdrożeń e-zdrowia

Tematy:

 • Przykłady: Austria, Szwajcaria, Włochy – Veneto, epSOS
 • Dyskusja
15.30-16.15 Ogólny przegląd standardów

Tematy:

 • Ogólna architektura standardów
 • IHE profiles
 • HL7 CDA / HL7 FHIR
16.15-16.30 Przerwa kawowa
16.30-18.00 Doświadczenia we wprowadzaniu w Polsce standardów  HL7 oraz IHE

Prezentacje wprowadzające:

Uczestnicy:

 • Rafał Czarnecki – Kierownik Referatu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, DSI UM Województwa Pomorskiego
 • Andrzej Osuch – Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej LuxMed
 • Charles Parisot – Członek Zarządu IHE
 • Maciej Piróg – Prezes Polskiej Unii Szpitali Specjalistycznych / Lewiatan
 • Marcin Węgrzyniak – Dyrektor CSIOZ
 • Rafał Włach – Dyrektor CGM Polska

Dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli instytucji i środowisk obecnych na Konferencji.

20.00-23.30 Wydarzenie wieczorne

Organizatorzy zastrzegają możliwość wprowadzania zmian do Programu Konferencji.

 09.00-10:00 Sesja wprowadzająca:
Zintegrowana opieka wymaga standardów współpracy (interoperacyjności)

 • Artur Pruszko – Ekspert EY Polska
 • Dorota Kilańska – Uniwersytet Medyczny w Łódzi / Przewodnicząca Rady ds. e-Zdrowia w Pielęgniarstwie oraz Wiceprzewodnicząca Rady ds. SNOMED CT w CSIOZ.
 • Adam Kozierkiewicz – Ekspert ochrony zdrowia
10.00-11.00 Koncepcja oraz główne obszary IHE

11.00-11.15 Przerwa kawowa
11.15-12.30 Przegląd wybranych profili IHE

12.30-13.15 Lunch
13.15-14.45 Warsztaty dla managerów e-zdrowia

Prowadzący: Agnieszka Mencel (EY)

Jak zapewnić interoperacyjność poprzez:

 • definiowanie odpowiednich wytycznych,
 • stosowanie przepisów zamówień publicznych

Prowadzący warsztaty:

Warsztaty dla specjalistów IT (w j. angielskim)

Prowadzący: Vedran Boskic (Parsek)

Jak zapewnić interoperacyjność:

 • Connectathon
 • Ocena zgodności ze standardami
 • Gazelle – narzędzie do testowania jakości

 

Prowadzący warsztaty:

(Sala warsztatowa)

14.45-15.00 Przerwa kawowa
15.00-16.00 Podsumowanie Forum e-Zdrowa. Dyskusja.

 • Agnieszka Kister – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia
 • Marcin Węgrzyniak – Dyrektor CSIOZ
 • Charles Parisot – Członek Zarządu IHE
 • Piotr Popowski – Centrum Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia, Gdański Uniwersytet Medyczny

Organizatorzy zastrzegają możliwość wprowadzania zmian do Programu Konferencji.

PRELEGENCI

Alexander BerlerGrzegorz BliźniukEwa BorekVedran BoškićKarima BourquardDorota KilańskaAgnieszka Kister Adam KozierkiewiczMichał MajewskiPaweł MasiarzAgnieszka MencelDaniel Okniński Andrzej OsuchBartosz PampuchCharles R. ParisotPiotr PiątosaMaciej PirógPiotr Popowski Grzegorz PrzybycienArtur PruszkoRoman RadomskiFederica SandriMarcin StefańskiKrzysztof SuszekMarcin WęgrzyniakRafał Włach

Alexander Berler

Dyrektor IHE Services, IHE Europe AISBL,
Dyrektor Usług Doradczych, Gnomon Informatics S.A.

Dr Alexander Berler posiada tytuł magistra w dziedzinie Inżynierii Biomedycznej oraz tytuł doktora z Informatyki Medycznej. Był on związany z Wydziałem Elektrotechniki Politechniki Narodowej w Atenach, Grecja, jako doktorant i członek stowarzyszenia naukowego w zakresie interoperacyjności systemów informatycznych w obszarze ochrony zdrowia, informatyki medycznej oraz telemedycyny do 1999 r. Pracował w Information Society S.A., greckim, rządowym biurze projektowym związanym z technologią informatyczną, w charakterze kierownika projektu odpowiedzialnego za duże projekty informatyczne greckiego rządu odnoszące się do ochrony zdrowia do roku 2006.

Obecnie, jest zatrudniony na stanowisku dyrektora działu usług doradczych w Gnomon Informatics dzięki doświadczeniu w międzynarodowych projektach związanych z e-Zdrowiem, e-zamówieniami oraz e-administracją. Jest on aktywnym członkiem społeczności openNCP ukierunkowanej na tworzenie narzędzi do transgranicznej opieki zdrowotnej w całej Europie i poza jej granicami. Działa również, jako kierownik usług IHE w imieniu IHE Europe – promuje stosowanie norm międzynarodowych za pośrednictwem ram technicznych IHE, a także profili integracji.

Jest członkiem kilku towarzystw, instytucji oraz organizacji (IEEE, ACM, itp.), członkiem kilku Komitetów IHE Europe oraz przewodniczącym HL7Hellas, Międzynarodowego Partnera greckiego HL7.

Grzegorz Bliźniuk

Kierownik Wydziału Badań, Analiz i Współpracy Międzynarodowej w CSIOZ

Dr inż. Grzegorz Bliźniuk, Kierownik Wydziału Badań, Analiz i Współpracy Międzynarodowej w CSIOZ, pracownik naukowy i wykładowca na Wydziale Cybernetyki WAT. Jego praca naukowa jest ukierunkowana na zagadnienia interoperacyjności systemów informatycznych, systemy informatyki medycznej, systemy wspomagania decyzji klinicznych, modelowanie systemów informacyjnych.

Jest autorem i współautorem publikacji z zakresu wskazanych powyżej zagadnień naukowych. Kierował projektami R&D współfinansowanymi z funduszy europejskich.

W latach 2005-2007 był pełnomocnikiem rządu odpowiedzialnym za włączenie Polski do Strefy Schengen oraz wiceministrem SWiA odpowiedzialnym za informatyzację administracji publicznej. Potem brał udział w wielu projektach naukowych i wdrożeniowych z zakresu informatyzacji medycyny i sektora ochrony zdrowia.

Ewa Borek

Prezes Fundacji „MY Pacjenci”

Ewa Borek, MD, MBA, lekarz, menadżer, ekspert z wieloletnim doświadczeniem pracy na rzecz poprawy dostępu pacjentów do nowoczesnych terapii. Ekspert w dziedzinie organizacji i finansowania ochrony zdrowia oraz zdrowia publicznego. Absolwentka studiów MBA Illinois University oraz kursu HTA w London School of Economics. Organizator dużych międzynarodowych projektów edukacyjnych, wśród których warto wymienić projekt Wolność Oddechu, który realizowany w szkołach podstawowych w całej Polsce doprowadził do upowszechnienia wiedzy o astmie wśród 1 mln uczniów, czy projekt Rak Piersi od A do Z, który zaowocował wzrostem świadomości praw pacjenta wśród polskich Amazonek. Autorka bloga www.pacjenci.blogspot.com oraz licznych publikacji w prasie branżowej, poruszających tematykę z zakresu usprawnienia systemu ochrony zdrowia. Ekspert aktywnie wspierający organizacje pacjenckie. Obecnie od 2012 roku Prezes Fundacji MY Pacjenci www.mypacjenci.org działającej na rzecz zwiększenia partycypacji pacjentów w procesie podejmowania decyzji w ochronie zdrowia. Fundacja jest thinktankiem obywatelskim w ochronie zdrowia, zajmującym się tematyką partycypacji, pacjentocentryzmu, budowy kompetencji zdrowotnych, zdrowia publicznego, ekonomiki zdrowia oraz rozwoju postaw o charakterze „patients empowerment”. Jest współautorem licznych opracowań, stanowisk i raportów Fundacji dostępnych pod linkiem http://mypacjenci.org/raporty.html. Najważniejsze bieżące inicjatywy Fundacji MY Pacjenci to:

www.pacjencidecyduja.pl

www.razemdlazdrowia.pl

www.rodzicedlazdrowia.pl

www.glodnizmian.pl

Vedran Boškić

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w PARSEK

Vedran Boškić jest dyrektorem ds. Rozwoju Biznesu w PARSEK d.o.o. z Lublany, Słowenia. Z tytułem magistra w inżynierii telekomunikacyjnej, Vedran spędził kilka lat w branży telekomunikacyjnej, ale możliwość aktywnego zapisania się w dziedzinie opieki zdrowotnej bardzo szybko stały się jego głównym celem w pracy zawodowej.

Jako Dyrektor ds. Informatyki w 1200 łóżkowym szpitalu uniwersyteckim, Verdan z powodzeniem zrealizował cyfryzację wszystkich procesów biznesowych w szpitalu. Transformacja ta była z powodzeniem skoordynowana z krajowymi projektami z zakresu e-Zdrowia, w których Verdan aktywnie uczestniczył.

W PARSEK d.o.o., Verdan wytworzył silne kompetencje związane z opieką zdrowotną, które pozwoliły na stworzenie rozpoznawanego na rynku międzynarodowym produktu ICT.

Interoperacyjność jest podstawą wszystkich działań Verdana, z tego też powodu Verdan zainicjował powołanie IHE Adria, której misją jest wprowadzenie międzynarodowych standardów interoperacyjności w krajach Europy Wschodniej. W ciągu ostatnich kilku lat, Verdan aktywnie promował korzyści płynące z interoperacyjności.

Verdan z powodzeniem zrealizował kilka międzyregionalnych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w których profile IHE były kluczowymi elementami.

Karima Bourquard, PhD

Dyrektor Interoperacyjności w IHE-Europe

Dr Karima Bourquard pełni funkcję Dyrektora Interoperacyjności w IHE-Europe, a także konsultanta i założyciela IN-SYSTEM (Francja). Wspiera kilka regionalnych/krajowych projektów dotyczących teleradiologii i telemedycyny oraz współpracy pomiędzy pracownikami służby zdrowia. Posiada znaczące doświadczenie w technologiach informacyjnych w ochronie zdrowia, które uzyskała jako dyrektor projektu e-Zdrowie oraz interoperacyjności e-Zdrowia.

W okresie ostatnich 15 lat, przyczyniła się do powstania i rozwoju IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) we Francji i w Europie. Jest współprzewodniczącą IHE-France oraz była współprzewodniczącą IHE-Europe (www.ihe-europe.net). Jest członkiem IHE International. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Interoperacyjności w IHE-Europe, a także członka zarządu Interop Santé we Francji, gdzie prowadzi sprawy europejskie. Była zaangażowana w kilka projektów europejskich takich jak epSOS, Antilope (koordynator techniczny), eHGI, epSOS (prowadzenie organizacji testów) oraz wielu innych projektów. Obecnie jest liderem w projekcie eStandards.

Dzięki wiedzy z zakresu ISO/IEC 17025, przyczyniła się, jako członek międzynarodowego zespołu IHE, do zaprojektowania i rozwoju Programu Oceny Zgodności (CAS). Ponadto, pełni rolę audytora technicznego w COFRAC (www.cofrac.fr) w testach z zakresu e-Zdrowia. COFRAC jest akredytowaną, krajową organizacją we Francji, uznawaną na szczeblu europejskim i międzynarodowym w ramach Europejskiej Akredytacji (EA) (http://www.european-accreditation.org/ea-member) oraz IAF (http://www.iaf.nu/).

Od 2000 do 2009 roku, prowadziła kilka projektów informatycznych dla szpitali (identyfikacja pacjenta, EHR, bezpieczeństwo, przewodnik dla pracowników ochrony zdrowia, zarządzanie zmianą, itp.) w charakterze kierownika badań oraz dyrektora ds. interoperacyjności w GMSIH (Groupement de modernisation des systèmesd’informationhospitaliers) oraz rozwijała zagadnienia dotyczące interoperacyjności we Francji oraz za granicą poprzez tworzenie komitetów ds. laboratorió oraz farmacji w IHE. Była również członkiem AFNOR, krajowego organu ds. standardów, CEN i ISO.

Dorota Kilańska

Pielęgniarka, adiunkt UM w Łodzi, przewodnicząca Rady ds. e-Zdrowia w Pielęgniarstwie oraz wiceprzewodnicząca Rady ds. SNOMED CT w CSIOZ.

Praca naukowa  i realizowane projekty dotyczą zagadnień związanych z informatyzacją ochrony zdrowia, telepielęgniarstwem, interoperacyjnością zdarzeń medycznych i zintegrowaną opieką, w tym kompetencjami personelu pielęgniarskiego dla skoordynowania opieki, szczególnie w obszarze POZ.

Autorka i współautorka publikacji dotyczących ww. zagadnień, oraz wykładów na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Kierowała projektami  HealthProElderly, TeleNRsCare, EN4Care – WP Integrated Care – finansowanymi z funduszy norweskich i europejskich. W latach 2005-2012 prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i delegat w strukturach międzynarodowych: Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN), Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN), członek Zarządu EFN i ekspert KE, WHO, ICN. Obecnie Dyrektor EFN, członek Rady Dyrektorów Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF) oraz Dyrektor Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i  Rozwoju ICNP przy UM w Łodzi zajmującego się wdrażaniem międzynarodowych standardów do EHR.

Członkowstwo w organizacjach: Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Polskie Stowarzyszenie HL7,  International Society for Telemedicine & eHealth – ISfTeH, The Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes  – ACENDIO.

Agnieszka Kister

Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia

Agnieszka Kister jest absolwentką Wydziału Prawa oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Marie Curie- Skłodowskiej w Lublinie, a także Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Główny obszar kompetencji to projekty w sektorze zdrowia finansowane z funduszy UE i innych środków pomocowych oraz e-zdrowie.

Adam Kozierkiewicz

Ekspert ochrony zdrowia.

Adam Kozierkiewicz lekarz, doktor nauk medycznych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1992) oraz Studium Zdrowia Publicznego UJ, ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Harvarda w Bostonie (US, MA) oraz Uniwersytecie Semmelweis w Budapeszcie i Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Adam Kozierkiewicz pracował w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, do lat 1990-tych do roku 2008 prowadząc działalność naukową i dydaktyczną. W roku 1998 powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora a następnie Dyrektora Departamentu Systemów Informacyjnych w Ministerstwie Zdrowia. Po reorganizacji Ministerstwa Zdrowia został Dyrektorem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

W roku 2001 opuścił Ministerstwo Zdrowia i powrócił na Uniwersytet, pracował jako niezależny doradca. Doradzał instytucjom rządowym, organizacjom poza rządowym w wielu krajach: Bułgarii, Rumunii, Bośni i Hercegowinie, Ukrainie i Kazachstanie. Od roku 2008 pracuje dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego, na początku jako Senior Health Economist w Departamencie Projektów, a później w JASPERS, części doradczej Banku. 

Michał Majewski

Senior Manager, EY Polska

Lider zespołu Life Science i Healthcare w dziale doradztwa biznesowego EY.

Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w realizacji projektów w dziedzinie opracowywania strategii wzrostu, rozwoju nowych produktów i usług, optymalizacji i zarządzania kosztami, modelowania kosztów oraz w doradztwie regulacyjnym w krajach CSE. Realizował szereg projektów w obszarze opieki zdrowia. Prowadzi projekty w obszarze restrukturyzacji podmiotów leczniczych.

Paweł Masiarz

Od 2013 roku pracownik Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, specjalista architekt w Biurze Zarządzania Projektami. Główne obowiązki:

rozwijanie Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA,

przełamywanie barier we wdrażaniu elektronicznej dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych,

budowa architektury korporacyjnej SIOZ,

wsparcie kierowników projektów w dostarczaniu produktów specjalistycznych projektów.

W latach 2004 – 2014 pracownik Działu Informatyki Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Administrator systemów medycznych w szczególności do przetwarzania i archiwizacji obrazów medycznych w pracowniach diagnostycznych oraz planowania leczenia brachyterapii. Lider Sekcji Systemów Medycznych w Dziale Informatyki. Projektant i wdrożeniowiec systemów medycznych.

Udział w projektach:

Uruchomienie platformy regionalnej, wymiany danych między jednostkami służby zdrowia w woj. Świętokrzyskim w ramach projektu „e-Zdrowie w województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I”.

Wdrożenie Zintegrowanego Szpitalnego Systemu Informatycznego w ŚCO, w tym LIS, PACS, RIS

Uruchomienie pracowni Pozytonowej Tomografii Emisyjnej oraz modernizacji Zakładu Medycyny Nuklearnej,

Modernizacja pracowni mammograficznej do pracowni cyfrowej oraz uruchomienia Mobilnej Terenowej Pracowni Mammocytologicznej (mammocytobus)

Organizacje: Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia, Polskie Stowarzyszenie HL7, Polskie Towarzystwo Informatyczne, The International Society for Telemedicine & eHealth.

Agnieszka Mencel

Adwokat

Agnieszka Mencel jest adwokatem i menedżerem w Kancelarii Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy sp.k.. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe i specjalizuje się w doradztwie prawnym dotyczącym praw autorskich, własności przemysłowej oraz ochrony danych osobowych.

Doradzała w wielu znaczących wdrożeniach systemów informatycznych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego zarówno dla polskich, jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży farmaceutycznej, medyczne, telekomunikacyjnej, finansowej jak i sektora usługowego.

Daniel Okniński

Dyrektor ds. Operacyjnych Philips Health Systems

Daniel Okniński – Dyrektor ds. Operacyjnych Philips Health Systems odpowiedzialny za Europę Centralną i Wschodnią (18 krajów), Koordynator grupy roboczej COCIR w Polsce w latach 2014-2016, specjalizuje się w Funduszach europejskich, innowacjach w ochronie zdrowia i serwisie medycznym.

Autor artykułów branżowych i publikacji w zakresie polityki zdrowotnej, funduszy europejskich i teelemedycyny. Uczestnik Europejskiego Forum w Krynicy. W branży medycznej od 8 lat, wcześniej odpowiedzialny za globalne strategie zakupowe Network and Telecom dla Philips w Centrali firmy w Eindhoven.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz programu MiniMBA w Ashridge Business School, UK.

osuchAndrzej Osuch

Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej, LUX MED.

Od 2015 r. jako Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej odpowiada za kreowanie długoterminowych planów rozwoju usług i systemów obiegu informacji Grupy LUX MED oraz za nadzór nad ich realizacją. Odbywa się to w warunkach cyfrowej rewolucji w ochronie zdrowia zmieniającej obraz i priorytety szeroko pojętego Healthcare IT, wprowadzającej do masowego użycia m.in. telemedycynę, koordynację opieki medycznej czy standardy elektronicznego obiegu danych i interoperacyjności.

Wcześniej w roli CIO Grupy LUX MED zarządzał obszarem IT obejmującym rozwój oprogramowania, utrzymanie systemów, bezpieczeństwo informacji oraz Biuro Projektów. Nadzorował główne projekty IT m.in. budowę głównego systemu medycznego Grupy (wdrożenie w 2014 r.) oraz projekt integracji systemów i migracji danych w trakcie integracji spółek LUX MED, CM LIM, Medycyna Rodzinna i Promedis (2009 r.).

W latach 1995-2000 pracował jako lekarz i nauczyciel akademicki w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W projektowaniu procesów biznesowych i rozwiązań IT, jako były lekarz, kładzie szczególny nacisk na ergonomię i bezpieczeństwo pacjenta.

pampuchBartosz Pampuch

Wiceprezes, Comarch Healthcare

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Współpracę ze spółką Comarch rozpoczął w 2005 roku obejmując stanowisko projektanta systemów IT, następnie z biegiem lat został dyrektorem Centrum Badawczo-Rozwojowego iMed24. Od 2015 roku jest wiceprezesem spółki Comarch Healthcare oraz dyrektorem business unitu dostarczającego rozwiązania z zakresu e-Dokumentacji.

Charles R. Parisot

Przewodniczący IHE-Services, GE Healthcare (USA, Francja), Manager, Architektura i Standardy

Charles Parisot jest przewodniczącym IHE Services, który działa w ramach IHE-Europe i który zapewnia usługi doradcze w zakresie interoperacyjności oraz narzędzia do testowania systemów IT, dla krajowych i regionalnych projektów e-Zdrowia.

Charles Parisot jest również odpowiedzialny za standaryzację oraz architekturę informatyczną w obszarze Interoperacyjność i Bezpieczeństwo w GE Healthcare. Dzięki swojemu wieloletniemu zaangażowaniu we wprowadzanie harmonizacji i standardów interoperacyjności, Charles zdobył zaufanie wielu społeczności związanych z opieką zdrowotną w USA, Europie i na Bliskim Wschodzie. Dzięki temu możliwe jest, przy wykorzystaniu podejścia opartego na współpracy, skuteczne i szybkie wdrażanie standardów interoperacyjności.

Charles bezpośrednio zaangażował się w rozwój standardów i działania harmonizujące w USA, gdzie był jednym z liderów w Health and HUman Services (HHS), który prowadzi Health IT Standards Panel (HITSP). Podczas tej pracy, jako przewodniczący Grupy Roboczej ds. Standardów i Interoperacyjności w Amerykańskim Krajowym Stowarzyszeniu EHR przez ostatnie 12 lat, koordynował pracę 30 firm, które obsługują ponad 90% rynku klinicznych systemów informatycznych Pełniąc tę funkcję przyczynił się do tego, że interoperacyjność stanowiła ważny element uruchomionego przez rząd US w 2008 programu Meaningful Use.

Charles wykorzystał swoje bogate doświadczenie do skutecznego wdrażania standardów poprzez uruchamianie i rozszerzanie inicjatywy Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) w USA, a później w Europie. Charles był współprzewodniczącym Komitetu Technicznego ds. Infrastruktury IT w IHE przez okres czterech lat. Jego głównym celem związanym z pracą w tym Komitecie był rozwój interoperacyjności dla systemów EHR w regionalnych i krajowych sieciach informacji w ochronie zdrowia. Obecnie, jest członkiem Zarządu IHE International.

Charles był jednym z głównych współtwórców European eHealth Standards Mandate przygotowującego zalecenia dla Komisji Europejskiej jak sposób skutecznie zorganizować ogólnoeuropejskie porozumienie dotyczące interoperacyjności e-Zdrowia w 28 krajach. Ponadto, uczestniczył w europejskim projekcie (epSOS) związanym z transgraniczną wymianą informacji o pacjentach oraz był członkiem Komitetu Sterującego w projekcie ePrescriptions. Miał wpływ na decyzję dotyczącą wykorzystania profili integracyjnych IHE w projekcie epSOS wykorzystania narzędzi testowych IHE oraz zorganizowania epSOS Projectathon opartego na modelu IHE Connectathon. Charles wspierał Komisję Europejską w przygotowaniu decyzji (lipiec 2015 r.) dotyczącej wykorzystania 27 profili IHE w obszarze zamówień publicznych.

Ostatnio przyczynił się on do rozwoju narzędzi do oceny interoperacyjności w obszarze e-Zdrowia opartej na procesach akredytacyjnych dla standardów ISO (IS170025). Był jednym z głównych autorów Programu Oceny Zgodności (IHE Conformity Assesment Scheme) oraz wspierał stworzenie międzynarodowego programu testów IHE, który uzupełniania Connectathon w kilku akredytowanych laboratoriach badawczych na całym świecie.

Był aktywny w dziedzinie opieki zdrowotnej w ciągu ostatnich 25 lat, łącząc obszary kliniczne, polityki i biznesu ze złożonym obszarem interoperacyjności systemów IT. Dzięki temu zyskał uznanie kilku towarzystw lekarskich, regionalnych i międzynarodowych projektów związanych z wymianą informacji w ochronie zdrowia oraz administracji rządowych na całym świecie.

piatosaPiotr Piątosa

Prezes Comarch Healthcare

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunku fizyka techniczna. Wykształcenie w zakresie fizyki uzupełniał w Niemczech, na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji. Ukończył również Studia MBA – Master of Business Administration Oxford Brookes University oraz Polish Open University.
Z Grupą Comarch związany jest od 1998 roku. W tym czasie pełnił m.in. funkcje Dyrektora Konsultingu Sektora Finanse i Bankowość, Dyrektora Sektora Telekomunikacji oraz Wiceprezesa Zarządu Comarch. Od 2015 r. jest Prezesem spółki Comarch Healthcare.

Maciej Piróg

Prezes Polskiej Unii Szpitali Specjalistycznych
Doradca Zarządu Konfederacji Pracodawców Lewiatan

Doktor nauk medycznych, ze specjalizacją w pediatrii i zdrowi publicznym.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu ochroną zdrowia: Wiceminister Zdrowia w lalach 1998 – 2001, Dyrektor Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie w latach 2001 – 2012, Pełnomocnik Rektora Warszawskiego Uniwersytet Medycznego w latach 2012 – 2014, od roku 2014 Dyrektor Zarządzający Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku .

Piotr Popowski

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych,
Współorganizator Centrum Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia, Gdański Uniwersytet Medyczny

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Lekarz, dr nauk medycznych, od wielu lat związany z Zakładem Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie zajmuje się problemami systemów zdrowia, zintegrowanej opieki i e-zdrowia. Kierownik kilku projektów współpracy Uniwersytetu, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego i Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych z samorządami terytorialnymi i biznesem w zakresie przygotowania i testowania rozwiązań koordynacji opieki i telemedycyny.

Współzałożyciel, w 2005 roku, Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych – obecnie jego Przewodniczący. W działaniach Towarzystwa prowadzi sprawy dotyczące zintegrowanej opieki, w szczególności współpracy sektorów pomocy społecznej i zdrowia w kreowaniu rozwiązań opieki koordynowanej. Posiada doświadczenia w organizacji i zarządzaniu populacyjnymi programami zdrowotnymi; przez wiele lat kierował ośrodkiem koordynacji populacyjnych programów profilaktycnych.

W 2014 roku kierował projektem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, określającym możliwości powstania Centrum Badawczo – Wdrożeniowego Programów Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny – obecnie prace Centrum Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia. Współpracuje z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się zdrowiem publicznym oraz opieką zintegrowaną. W 2015 roku zainicjował powstanie Pomorskiego Partnerstwa na rzecz zintegrowanej opieki zdrowotnej, które na Pomorzu skupia podmioty zaangażowane w rozwój takich form opieki.

Grzegorz Przybycien

Lider Technologiczny, IBM Polska

Grzegorz Przybycien jest Liderem Technologicznym w IBM w sektorze ochrony zdrowia gdzie od 10 lat jest zaangażowany w międzynarodowe projekty obejmujące szerokie spektrum zagadnień: przetwarzanie w chmurze, komputerowe rozpoznawanie patologii w obrazach, analiza genomowa, analiza języka naturalnego, analiza ścieżek leczenia i budowanie modeli predykcyjnych, interoperacyjność i zastosowanie standardów IHE / HL7 FHIR.

Obecnie w ramach projektu realizowanego wspólnie z Warwick Business School UK i lokalnym departamentem Neurokogniwistyki prowadzi badania w zakresie wykorzystania technologii cognitive computing do celów analizy i zarzadzania zmianą postaw zdrowotnych w kontekście programów prewencyjnych, chorób przewlekłych i aktywnego starzenia się.

Artur_PruszkoArtur Pruszko

Ekspert EY

Artur Pruszko jest doktorem nauk matematycznych (IM PAN), managerem (MBA, University of Minnesota), ekspertem z wieloletnią praktyką w zakresie strategii, rozwoju biznesowego, zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz restrukturyzacji.

Ekspert w branży teleinformatycznej z wieloletnia praktyką w zarządzaniu strategicznym między innymi w Telekomunikacji Polskiej, gdzie pełnił funkcje managerskie w Departamencie Strategii oraz Departamencie Rozwoju Biznesowego i Analiz Strategicznych, a następnie w funduszu private equity oraz prowadzącą aktywność doradczą.
Prowadzi również projekty w dotyczące poprawy efektywności w ochronie zdrowia, w tym w zakresie telemedycyny i e-zdrowia (eHealth).

radomskiRoman Radomski

Prezes, Polskie Stowarzyszenie HL7
Wiceprezes, Polska Izba Informatyki Medycznej
Doradca w zakresie IT w ochronie zdrowia, iEHR.eu, HIT Inn

Ukończył studia medyczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz studia MBA dla Kadry IT na Uniwersytecie Koźmińskiego w Warszawie. Rozpoczynał karierę zawodową w Zakładzie Informatyki Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a następnie zajmował się przetwarzaniem danych w badaniach klinicznych w AstraZeneca. Przez ostatnie 15 lat pracuje jako niezależny konsultant i szkoleniowiec w zakresie systemów IT w ochronie zdrowia.

Specjalizuje się w praktycznym wdrażaniu standardów interoperacyjności w ochronie zdrowia dla największych polskich firm medycznych, ich dostawców oprogramowania oraz dla instytucji rządowych. Jest współautorem Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA, która została opublikowana jako oficjalna polska specyfikacja elektronicznej dokumentacji medycznej.

Certified Clinical Data Manager (by SCDM)

HL7 CDA Specialist

HL7 RIM and V3 Specialist

Członek HL7 International, HL7 United Kingdom, Polskiego Stowarzyszenia HL7, Polskiej Izby Informatyki Medycznej oraz Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania na Rynek Medyczny

Federica Sandri

Project Manager Arsenàl.IT.
Veneto Region

Federica Sandri jest absolwentką Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu w Padwie. Posiada ponad 7-letenie doświadczenie w zarządzaniu złożonymi projektami UT w ochronie zdrowia. Uczestniczyła w przygotowaniu przez Ministerstwo Zdrowia wytycznych wspierających Region Veneto. Obecnie jest Project Managerem w projekcie EHR Veneto Region realizowanym przez Arsenàl.IT.

Marcin Stefański

Kierownik Przedsięwzięcia Strategicznego Pomorskie e-Zdrowie,
Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki,
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Informatyk, absolwent Wydziału Zarządzania na UG. Ukończył także Studia w zakresie marketingu, przygotowania pedagogicznego oraz Menedżerskie Studia Podyplomowe w WSB w Gdańsku. Wieloletni wykładowca z zakresu informatyki, społeczeństwa informacyjnego oraz e-Administracji Z branżą ICT związany od 1989r. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego zaczął pracę w 1999r. Organizator i uczestnik wielu wdrożeń i projektów dot. informatyki i rozwoju SI. Członek m.in. Zespołu Eksperckiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP oraz Zespołu ds. bezpieczeństwa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Obecnie pełni także funkcję kierownika Przedsięwzięcia Strategicznego Pomorskie eZdrowie.

Krzysztof Suszek

Przewodniczący Rady Fundacji „Misja Medyczna”

Krzysztof Suszek – od prawie 10 lat aktywny uczestnik rynku ochrony zdrowia. Do 2012 roku pracował w Ministerstwie Zdrowia. Obecnie niezależny konsultant w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia. Doradca oraz Business Deweloper w branży IT dla sektora ochrony zdrowia. Współpracownik Polskiej Unii Szpitali Specjalistycznych przy Konfederacji LEWIATAN.

Marcin Węgrzyniak

Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)

Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego (studia dzienne, magisterskie) oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych (studia podyplomowe).

Karierę zawodową rozpoczął w 2007 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie w ramach Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) uczestniczył m. in. w negocjacjach z Komisją Europejską oraz w budowie systemu zarządzania i kontroli POIŚ. Od stycznia 2010 r. zatrudniony w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Początkowo na stanowisku Głównego specjalisty ds. finansowania projektów ze środków UE, następnie Kierownika projektu „Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych”. Kolejno objął stanowisko Kierownika Biura Zarządzania Projektami CSIOZ. W ramach pełnienia funkcji Kierownika Biura Zarządzania Projektami odpowiedzialny m.in. za zarządzanie zespołem kierowników projektów informatyzacji w ochronie zdrowia oraz prawidłową realizację portfela projektów CSIOZ w tym projektów: „Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia”, „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT”, „Budowa Centralnego Rejestru Farmaceutów”, „Budowa systemu do obsługi importu docelowego” czy „Budowa rejestru inVitro”.

Posiada certyfikaty w obszarze zarządzania projektami i usługami IT: Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner, ITIL v3 Foundation, MSP Foundation, P3O Foundation.

Rafał Włach

Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, CGM Polska

Rafał Włach, Dr n med., absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wykształcenie w zakresie Zdrowia Publicznego uzupełnił w Wielkiej Brytanii na Uniwersytecie w Nottingham. Z Compugroup Medical Polska związany od 2000 r  z roczną przerwą kiedy to objął stanowisko Dyrektora Administracyjnego w jednym ze szpitali. Jednocześnie asystent w Katedrze i Zakładzie zdrowia Publicznego  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zajęcia w j. angielskim. W czerwcu 2015 obronił doktorat w zakresie informatyki medycznej.

ORGANIZATORZY

PATRONATY HONOROWE

PARTNER MERYTORYCZNY

PARTNERZY

PARTNERZY MEDIALNI

Galeria

Organizator Konferencji

Gdański Uniwersytet Medyczny
Centrum Zintegrowanej Opieki i eZdrowia
80-210 Gdańsk, Al. Zwycięstwa 42A
Tel. +48 501  705  550
centrum.konferencja2016@forumezdrowia.pl

Biuro Konferencji

Sopocki Instytut Rozwoju Biznesu

 

 

Tel. +48 58 526 37 73

biuro.konferencja2016@forumezdrowia.pl