Gdańsk/Sopot

O Konferencji Forum e-Zdrowia

e-Zdrowie, wprowadzanie systemów informacyjnych w obszarze opieki zdrowotnej, jest uznawane jako jeden z głównych czynników poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. W wielu krajach i regionach na całym świecie podejmowane są liczne próby i wysiłki w celu wprowadzania rozwiązań e-Zdrowia.

Wdrażanie e-Zdrowia, jest złożonym wieloaspektowym procesem, który trwa kilka lat, dlatego ważne jest strategiczne (kompleksowe i spójne) zaadresowanie wszystkich głównych kwestii wpływających na proces wdrażania oraz osiąganie korzyści z e-Zdrowia.

Ze względu na charakter systemu opieki zdrowotnej, który tworzony jest przez wiele współdziałających ze sobą podmiotów, interoperacyjność wprowadzanych systemów informacyjnych wpierających funkcjonowanie tych podmiotów jest jednym z kluczowych czynników sukcesu e-Zdrowia.

Mając na uwadze:

zapraszamy do udziału w 2-dniowej Konferencji poświęconej zagadnieniom e-Zdrowia.

Konferencja i warsztaty są adresowane do osób odpowiedzialnych za przygotowywanie i wdrażanie działań z obszaru e-Zdrowia w Polsce, w szczególności do:

 • przedstawicieli władz i instytucji centralnych,
 • przedstawiciele władz samorządowych,
 • kadry zarządzającej i managerów IT w podmiotach ochrony zdrowia,
 • managerów firm informatycznych.

PROGRAM

 09.00-10:00 Rejestracja uczestników
10.00-10.45 Sesja Otwierająca

Wystąpienia Przedstawicieli Patronów Honorowych oraz IHE

10.45-12.15 Strategie e-zdrowia – status & główne kierunki

 • Charles Parisot – Członek Zarządu IHE
 • Marcin Węgrzyniak – Dyrektor CSIOZ
 • Daniel Okniński – COCIR / Dyrektor ds. Operacyjnych, Philips Health Systems CEE
 • Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia
 • Przedstawiciel Samorządu Wojewódzkiego

Tematy:

 • European eHealth Strategy
 • Strategia e-zdrowia w Polsce
 • Regionalne strategie e-zdrowia w Polsce
 • Oczekiwania świadczeniodawców
 • Sugestie branży IT
12.15-12.30 Przerwa kawowa
12.30-13.30 Główne wyzwania i pryncypia standaryzacji w obszarze e-zdrowia

 • Charles Parisot – Członek Zarządu IHE
13.30-14.30 Lunch
14.30-15.30 Przykłady wdrożeń e-zdrowia

 • Vedran Boskic, Claudio Saccavini (IHE)

Tematy:

 • Niemcy (EFA), Chorwacja, Włochy – Veneto
 • Dyskusja
15.30-16.15 Ogólny przegląd standardów

 • Alexander Berler – IHE Europe and HL7 Greece
 • Karima Bourquard – IHE Europe Director of Interoperability

Tematy:

 • Ogólna architektura standardów
 • IHE profiles
 • HL7 CDA / HL7 FHIR
16.15-16.30 Przerwa kawowa
16.30-18.00 Doświadczenia we wprowadzaniu w Polsce standardów HL7 oraz IHE

 • Grzegorz Bliźniuk & Paweł Masiarz – CSIOZ
 • Andrzej Osuch – Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej LuxMed
 • Przedstawiciel branży IT i środowiska HL7

oraz dyskusja z udziałem przedstawicieli instytucji i środowisk obecnych na Konferencji.

19.00 Wydarzenie wieczorne

Organizatorzy zastrzegają możliwość wprowadzania zmian do Programu Konferencji.

 09.00-10:00 Sesja wprowadzająca:

Zintegrowana opieka wymaga standardów współpracy (interoperacyjności)

 • Artur Pruszko – Ekspert EY Polska
 • Dorota Kilańska – UM Łódź / Przewodnicząca Rady ds. e-Zdrowia w Pielęgniarstwie
 • Przedstawiciel Polskiej Fundacji Opieki Zintegrowanej
10.00-11.00 Koncepcja oraz główne obszary IHE

 • Charles Parisot – Członek Zarządu IHE
11.00-11.15 Przerwa kawowa
11.15-12.30 Przegląd wybranych profili IHE

 • Karima Bourquard – IHE Europe Director of Interoperability
12.30-13.15 Lunch
13.15-14.45 Warsztat A – dla managerów e-zdrowia:

Jak zapewnić interoperacyjność poprzez:

 • definiowanie odpowiednich wytycznych,
 • stosowanie przepisów zamówień publicznych

Prowadzący:

 • Agnieszka Mencel – EY Law
 • Charles Parisot
 • Karima Bourquard
Warsztat B – dla specjalistów IT:

Jak zapewnić interoperacyjność:

 • Connectathon
 • Ocena zgodności ze standardami
 • Gazelle – narzędzie do testowania jakości

Prowadzący:

 • Alexander Berler
 • Vedran Boskic
 • Claudio Saccavini
14.45-15.00 Przerwa kawowa
15.00-16.00 Dyskusja i podsumowanie

Organizatorzy zastrzegają możliwość wprowadzania zmian do Programu Konferencji.

PRELEGENCI

Alexander BerlerGrzegorz BliźniukVedran BoškićKarima BourquardDorota KilańskaPaweł MasiarzAgnieszka MencelDaniel Okniński Andrzej OsuchCharles R. ParisotArtur PruszkoClaudio SaccaviniMarcin Węgrzyniak

Alexander Berler

Dyrektor IHE Services, IHE Europe AISBL,
Dyrektor Usług Doradczych, Gnomon Informatics S.A.

Dr Alexander Berler posiada tytuł magistra w dziedzinie Inżynierii Biomedycznej oraz tytuł doktora z Informatyki Medycznej. Był on związany z Wydziałem Elektrotechniki Politechniki Narodowej w Atenach, Grecja, jako doktorant i członek stowarzyszenia naukowego w zakresie interoperacyjności systemów informatycznych w obszarze ochrony zdrowia, informatyki medycznej oraz telemedycyny do 1999 r. Pracował w Information Society S.A., greckim, rządowym biurze projektowym związanym z technologią informatyczną, w charakterze kierownika projektu odpowiedzialnego za duże projekty informatyczne greckiego rządu odnoszące się do ochrony zdrowia do roku 2006.

Obecnie, jest zatrudniony na stanowisku dyrektora działu usług doradczych w Gnomon Informatics dzięki doświadczeniu w międzynarodowych projektach związanych z e-Zdrowiem, e-zamówieniami oraz e-administracją. Jest on aktywnym członkiem społeczności openNCP ukierunkowanej na tworzenie narzędzi do transgranicznej opieki zdrowotnej w całej Europie i poza jej granicami. Działa również, jako kierownik usług IHE w imieniu IHE Europe – promuje stosowanie norm międzynarodowych za pośrednictwem ram technicznych IHE, a także profili integracji.

Jest członkiem kilku towarzystw, instytucji oraz organizacji (IEEE, ACM, itp.), członkiem kilku Komitetów IHE Europe oraz przewodniczącym HL7Hellas, Międzynarodowego Partnera greckiego HL7.

Grzegorz Bliźniuk

Kierownik Wydziału Badań, Analiz i Współpracy Międzynarodowej w CSIOZ

Dr inż. Grzegorz Bliźniuk, Kierownik Wydziału Badań, Analiz i Współpracy Międzynarodowej w CSIOZ, pracownik naukowy i wykładowca na Wydziale Cybernetyki WAT. Jego praca naukowa jest ukierunkowana na zagadnienia interoperacyjności systemów informatycznych, systemy informatyki medycznej, systemy wspomagania decyzji klinicznych, modelowanie systemów informacyjnych.

Jest autorem i współautorem publikacji z zakresu wskazanych powyżej zagadnień naukowych. Kierował projektami R&D współfinansowanymi z funduszy europejskich.

W latach 2005-2007 był pełnomocnikiem rządu odpowiedzialnym za włączenie Polski do Strefy Schengen oraz wiceministrem SWiA odpowiedzialnym za informatyzację administracji publicznej. Potem brał udział w wielu projektach naukowych i wdrożeniowych z zakresu informatyzacji medycyny i sektora ochrony zdrowia.

Vedran Boškić

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w PARSEK

Vedran Boškić jest dyrektorem ds. Rozwoju Biznesu w PARSEK d.o.o. z Lublany, Słowenia. Z tytułem magistra w inżynierii telekomunikacyjnej, Vedran spędził kilka lat w branży telekomunikacyjnej, ale możliwość aktywnego zapisania się w dziedzinie opieki zdrowotnej bardzo szybko stały się jego głównym celem w pracy zawodowej.

Jako Dyrektor ds. Informatyki w 1200 łóżkowym szpitalu uniwersyteckim, Verdan z powodzeniem zrealizował cyfryzację wszystkich procesów biznesowych w szpitalu. Transformacja ta była z powodzeniem skoordynowana z krajowymi projektami z zakresu e-Zdrowia, w których Verdan aktywnie uczestniczył.

W PARSEK d.o.o., Verdan wytworzył silne kompetencje związane z opieką zdrowotną, które pozwoliły na stworzenie rozpoznawanego na rynku międzynarodowym produktu ICT.

Interoperacyjność jest podstawą wszystkich działań Verdana, z tego też powodu Verdan zainicjował powołanie IHE Adria, której misją jest wprowadzenie międzynarodowych standardów interoperacyjności w krajach Europy Wschodniej. W ciągu ostatnich kilku lat, Verdan aktywnie promował korzyści płynące z interoperacyjności.

Verdan z powodzeniem zrealizował kilka międzyregionalnych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w których profile IHE były kluczowymi elementami.

Karima Bourquard, PhD

Dyrektor Interoperacyjności w IHE-Europe

Dr Karima Bourquard pełni funkcję Dyrektora Interoperacyjności w IHE-Europe, a także konsultanta i założyciela IN-SYSTEM (Francja). Wspiera kilka regionalnych/krajowych projektów dotyczących teleradiologii i telemedycyny oraz współpracy pomiędzy pracownikami służby zdrowia. Posiada znaczące doświadczenie w technologiach informacyjnych w ochronie zdrowia, które uzyskała jako dyrektor projektu e-Zdrowie oraz interoperacyjności e-Zdrowia.

W okresie ostatnich 15 lat, przyczyniła się do powstania i rozwoju IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) we Francji i w Europie. Jest współprzewodniczącą IHE-France oraz była współprzewodniczącą IHE-Europe (www.ihe-europe.net). Jest członkiem IHE International. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Interoperacyjności w IHE-Europe, a także członka zarządu Interop Santé we Francji, gdzie prowadzi sprawy europejskie. Była zaangażowana w kilka projektów europejskich takich jak epSOS, Antilope (koordynator techniczny), eHGI, epSOS (prowadzenie organizacji testów) oraz wielu innych projektów. Obecnie jest liderem w projekcie eStandards.

Dzięki wiedzy z zakresu ISO/IEC 17025, przyczyniła się, jako członek międzynarodowego zespołu IHE, do zaprojektowania i rozwoju Programu Oceny Zgodności (CAS). Ponadto, pełni rolę audytora technicznego w COFRAC (www.cofrac.fr) w testach z zakresu e-Zdrowia. COFRAC jest akredytowaną, krajową organizacją we Francji, uznawaną na szczeblu europejskim i międzynarodowym w ramach Europejskiej Akredytacji (EA) (http://www.european-accreditation.org/ea-member) oraz IAF (http://www.iaf.nu/).

Od 2000 do 2009 roku, prowadziła kilka projektów informatycznych dla szpitali (identyfikacja pacjenta, EHR, bezpieczeństwo, przewodnik dla pracowników ochrony zdrowia, zarządzanie zmianą, itp.) w charakterze kierownika badań oraz dyrektora ds. interoperacyjności w GMSIH (Groupement de modernisation des systèmesd’informationhospitaliers) oraz rozwijała zagadnienia dotyczące interoperacyjności we Francji oraz za granicą poprzez tworzenie komitetów ds. laboratorió oraz farmacji w IHE. Była również członkiem AFNOR, krajowego organu ds. standardów, CEN i ISO.

Dorota Kilańska

Pielęgniarka, adiunkt UM w Łodzi, przewodnicząca Rady ds. e-Zdrowia w Pielęgniarstwie oraz wiceprzewodnicząca Rady ds. SNOMED CT w CSIOZ.

Praca naukowa  i realizowane projekty dotyczą zagadnień związanych z informatyzacją ochrony zdrowia, telepielęgniarstwem, interoperacyjnością zdarzeń medycznych i zintegrowaną opieką, w tym kompetencjami personelu pielęgniarskiego dla skoordynowania opieki, szczególnie w obszarze POZ.

Autorka i współautorka publikacji dotyczących ww. zagadnień, oraz wykładów na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Kierowała projektami  HealthProElderly, TeleNRsCare, EN4Care – WP Integrated Care – finansowanymi z funduszy norweskich i europejskich. W latach 2005-2012 prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i delegat w strukturach międzynarodowych: Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN), Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN), członek Zarządu EFN i ekspert KE, WHO, ICN. Obecnie Dyrektor EFN, członek Rady Dyrektorów Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF) oraz Dyrektor Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i  Rozwoju ICNP przy UM w Łodzi zajmującego się wdrażaniem międzynarodowych standardów do EHR.

Członkowstwo w organizacjach: Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Polskie Stowarzyszenie HL7,  International Society for Telemedicine & eHealth – ISfTeH, The Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes  – ACENDIO.

Paweł Masiarz

Od 2013 roku pracownik Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, specjalista architekt w Biurze Zarządzania Projektami. Główne obowiązki:

 • rozwijanie Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA,
 • przełamywanie barier we wdrażaniu elektronicznej dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych,
 • budowa architektury korporacyjnej SIOZ,
 • wsparcie kierowników projektów w dostarczaniu produktów specjalistycznych projektów.

W latach 2004 – 2014 pracownik Działu Informatyki Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Administrator systemów medycznych w szczególności do przetwarzania i archiwizacji obrazów medycznych w pracowniach diagnostycznych oraz planowania leczenia brachyterapii. Lider Sekcji Systemów Medycznych w Dziale Informatyki. Projektant i wdrożeniowiec systemów medycznych.

Udział w projektach:

 • Uruchomienie platformy regionalnej, wymiany danych między jednostkami służby zdrowia w woj. Świętokrzyskim w ramach projektu „e-Zdrowie w województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I”.
 • Wdrożenie Zintegrowanego Szpitalnego Systemu Informatycznego w ŚCO, w tym LIS, PACS, RIS
 • Uruchomienie pracowni Pozytonowej Tomografii Emisyjnej oraz modernizacji Zakładu Medycyny Nuklearnej,
 • Modernizacja pracowni mammograficznej do pracowni cyfrowej oraz uruchomienia Mobilnej Terenowej Pracowni Mammocytologicznej (mammocytobus)

Organizacje: Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia, Polskie Stowarzyszenie HL7, Polskie Towarzystwo Informatyczne, The International Society for Telemedicine & eHealth.

Agnieszka Mencel

Adwokat

Agnieszka Mencel jest adwokatem i menedżerem w Kancelarii Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy sp.k.. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe i specjalizuje się w doradztwie prawnym dotyczącym praw autorskich, własności przemysłowej oraz ochrony danych osobowych.

Doradzała w wielu znaczących wdrożeniach systemów informatycznych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego zarówno dla polskich, jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży farmaceutycznej, medyczne, telekomunikacyjnej, finansowej jak i sektora usługowego.

Daniel Okniński

Dyrektor ds. Operacyjnych Philips Health Systems

Daniel Okniński – Dyrektor ds. Operacyjnych Philips Health Systems odpowiedzialny za Europę Centralną i Wschodnią (18 krajów), Koordynator grupy roboczej COCIR w Polsce w latach 2014-2016, specjalizuje się w Funduszach europejskich, innowacjach w ochronie zdrowia i serwisie medycznym.

Autor artykułów branżowych i publikacji w zakresie polityki zdrowotnej, funduszy europejskich i teelemedycyny. Uczestnik Europejskiego Forum w Krynicy. W branży medycznej od 8 lat, wcześniej odpowiedzialny za globalne strategie zakupowe Network and Telecom dla Philips w Centrali firmy w Eindhoven.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz programu MiniMBA w Ashridge Business School, UK.

Andrzej Osuch

Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej, LUX MED.

Od 2015 r. jako Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej odpowiada za kreowanie długoterminowych planów rozwoju usług i systemów obiegu informacji Grupy LUX MED oraz za nadzór nad ich realizacją. Odbywa się to w warunkach cyfrowej rewolucji w ochronie zdrowia zmieniającej obraz i priorytety szeroko pojętego Healthcare IT, wprowadzającej do masowego użycia m.in. telemedycynę, koordynację opieki medycznej czy standardy elektronicznego obiegu danych i interoperacyjności.

Wcześniej w roli CIO Grupy LUX MED zarządzał obszarem IT obejmującym rozwój oprogramowania, utrzymanie systemów, bezpieczeństwo informacji oraz Biuro Projektów. Nadzorował główne projekty IT m.in. budowę głównego systemu medycznego Grupy (wdrożenie w 2014 r.) oraz projekt integracji systemów i migracji danych w trakcie integracji spółek LUX MED, CM LIM, Medycyna Rodzinna i Promedis (2009 r.).

W latach 1995-2000 pracował jako lekarz i nauczyciel akademicki w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W projektowaniu procesów biznesowych i rozwiązań IT, jako były lekarz, kładzie szczególny nacisk na ergonomię i bezpieczeństwo pacjenta.

Charles R. Parisot

Przewodniczący IHE-Services, GE Healthcare (USA, Francja), Manager, Architektura i Standardy

Charles Parisot jest przewodniczącym IHE Services, który działa w ramach IHE-Europe i który zapewnia usługi doradcze w zakresie interoperacyjności oraz narzędzia do testowania systemów IT, dla krajowych i regionalnych projektów e-Zdrowia.

Charles Parisot jest również odpowiedzialny za standaryzację oraz architekturę informatyczną w obszarze Interoperacyjność i Bezpieczeństwo w GE Healthcare. Dzięki swojemu wieloletniemu zaangażowaniu we wprowadzanie harmonizacji i standardów interoperacyjności, Charles zdobył zaufanie wielu społeczności związanych z opieką zdrowotną w USA, Europie i na Bliskim Wschodzie. Dzięki temu możliwe jest, przy wykorzystaniu podejścia opartego na współpracy, skuteczne i szybkie wdrażanie standardów interoperacyjności.

Charles bezpośrednio zaangażował się w rozwój standardów i działania harmonizujące w USA, gdzie był jednym z liderów w Health and HUman Services (HHS), który prowadzi Health IT Standards Panel (HITSP). Podczas tej pracy, jako przewodniczący Grupy Roboczej ds. Standardów i Interoperacyjności w Amerykańskim Krajowym Stowarzyszeniu EHR przez ostatnie 12 lat, koordynował pracę 30 firm, które obsługują ponad 90% rynku klinicznych systemów informatycznych Pełniąc tę funkcję przyczynił się do tego, że interoperacyjność stanowiła ważny element uruchomionego przez rząd US w 2008 programu Meaningful Use.

Charles wykorzystał swoje bogate doświadczenie do skutecznego wdrażania standardów poprzez uruchamianie i rozszerzanie inicjatywy Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) w USA, a później w Europie. Charles był współprzewodniczącym Komitetu Technicznego ds. Infrastruktury IT w IHE przez okres czterech lat. Jego głównym celem związanym z pracą w tym Komitecie był rozwój interoperacyjności dla systemów EHR w regionalnych i krajowych sieciach informacji w ochronie zdrowia. Obecnie, jest członkiem Zarządu IHE International.

Charles był jednym z głównych współtwórców European eHealth Standards Mandate przygotowującego zalecenia dla Komisji Europejskiej jak sposób skutecznie zorganizować ogólnoeuropejskie porozumienie dotyczące interoperacyjności e-Zdrowia w 28 krajach. Ponadto, uczestniczył w europejskim projekcie (epSOS) związanym z transgraniczną wymianą informacji o pacjentach oraz był członkiem Komitetu Sterującego w projekcie ePrescriptions. Miał wpływ na decyzję dotyczącą wykorzystania profili integracyjnych IHE w projekcie epSOS wykorzystania narzędzi testowych IHE oraz zorganizowania epSOS Projectathon opartego na modelu IHE Connectathon. Charles wspierał Komisję Europejską w przygotowaniu decyzji (lipiec 2015 r.) dotyczącej wykorzystania 27 profili IHE w obszarze zamówień publicznych.

Ostatnio przyczynił się on do rozwoju narzędzi do oceny interoperacyjności w obszarze e-Zdrowia opartej na procesach akredytacyjnych dla standardów ISO (IS170025). Był jednym z głównych autorów Programu Oceny Zgodności (IHE Conformity Assesment Scheme) oraz wspierał stworzenie międzynarodowego programu testów IHE, który uzupełniania Connectathon w kilku akredytowanych laboratoriach badawczych na całym świecie.

Był aktywny w dziedzinie opieki zdrowotnej w ciągu ostatnich 25 lat, łącząc obszary kliniczne, polityki i biznesu ze złożonym obszarem interoperacyjności systemów IT. Dzięki temu zyskał uznanie kilku towarzystw lekarskich, regionalnych i międzynarodowych projektów związanych z wymianą informacji w ochronie zdrowia oraz administracji rządowych na całym świecie.

Artur_PruszkoArtur Pruszko

Ekspert EY

Artur Pruszko jest doktorem nauk matematycznych (IM PAN), managerem (MBA, University of Minnesota), ekspertem z wieloletnią praktyką w zakresie strategii, rozwoju biznesowego, zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz restrukturyzacji.

Ekspert w branży teleinformatycznej z wieloletnia praktyką w zarządzaniu strategicznym między innymi w Telekomunikacji Polskiej, gdzie pełnił funkcje managerskie w Departamencie Strategii oraz Departamencie Rozwoju Biznesowego i Analiz Strategicznych, a następnie w funduszu private equity oraz prowadzącą aktywność doradczą.
Prowadzi również projekty w dotyczące poprawy efektywności w ochronie zdrowia, w tym w zakresie telemedycyny i e-zdrowia (eHealth).

Claudio Saccavini

Kierownik techniczny Arsenàl.IT,
Centrum Badań Naukowych i Innowacji w zakresie e-Zdrowia w Wenecji.

Od 2009 roku Claudio Saccavini jest kierownikiem technicznym Arsenàl. IT w Centrum Badań Naukowych i Innowacji w zakresie e-Zdrowia w Regionie Wenecji. Swoją karierę zawodową związał z obszarem ochrony zdrowia, począwszy od roku 1997 przeprowadził wiele prac na Uniwersytecie w Padwie. Od 2004 roku jest zatrudniony przez Ministerstwo Zdrowia i Spraw Zagranicznych w charakterze konsultanta ds. dematerializacji oraz wdrażania telemedycyny we włoskich szpitalach oraz na całym świecie.

Dzięki swojemu doświadczeniu związanemu z badaniami naukowymi i e-Zdrowiem, od 1998 to 2002 roku był członkiem Komitetu DICOM. Od 2001 roku pełni funkcję kierownika projektu we włoskim IHE Committee, a od 2011 roku jest współprzewodniczącym IHE ITI Planning Committee.

Marcin Węgrzyniak

Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)

Marcin Węgrzyniak, Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego (studia dzienne, magisterskie) oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych (studia podyplomowe).

Karierę zawodową rozpoczął w 2007 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego gdzie w ramach Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIS) uczestniczył min. w negocjacjach z Komisją Europejską POIS oraz w budowie systemu zarządzania i kontroli POIiŚ. Od stycznia 2010 r. zatrudniony w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Początkowo na stanowisku głównego specjalista ds. finansowania projektów ze środków UE, następnie Kierownika projektu „Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych następnie”. Kolejno objął stanowisko Kierownika Biura Zarządzania Projektami CSIOZ. W ramach pełnienia funkcji Kierownika Biura Zarządzania Projektami odpowiedzialny min. za zarządzanie zespołem kierowników projektów informatyzacji w ochronie zdrowia oraz prawidłową realizację portfela projektów CSIOZ w tym. projektów: „Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia”, „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT”, „Budowa Centralnego Rejestru Farmaceutów”, „Budowa systemu do obsługi importu docelowego” czy „Budowa rejestru inVitro”.

Posiada certyfikaty w obszarze zarządzania projektami i usługami IT: Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner, ITIL v3 Foundation, MSP Foundation, P3O Foundation.

ORGANIZATORZY

PATRONATY HONOROWE

PARTNERZY

PARTNERZY MEDIALNI

Formularz zgłoszenia

Imię (wymagane)
Nazwisko (wymagane)
Adres e-mail (wymagane)
Numer telefonu (wymagane)
Stanowisko (wymagane)
Nazwa Firmy/ Instytucji (wymagane)
Adres Firmy/ Instytucji (wymagane)

Zgłaszam udział w (proszę wybrać odpowiednie pola):

pierwszy dzień Konferencji (15 września 2016)drugi dzień Konferecji (16 września 2016)
Warsztat A - dla managerów e-ZdrowiaWarsztat B - dla specjalistów IT

Warsztaty odbywają się w tym samym czasie w drugim dniu Konferencji.

UWAGI:

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc Organizator prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na wskazany w formularzu adres e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia Konferencji.

Organizator Konferencji

Gdański Uniwersytet Medyczny
Centrum Zintegrowanej Opieki i eZdrowia
80-210 Gdańsk, Al. Zwycięstwa 42A
Tel. +48 517 483 486
centrum.konferencja2016@forumezdrowia.pl

Biuro Konferencji

Sopocki Instytut Rozwoju Biznesu

 

 

Tel. +48 58 526 37 73

biuro.konferencja2016@forumezdrowia.pl